Från idé till produkt

Med vårt breda utbud av tjänster och produkter tillgodoser vi dina behov inom just tryck. Vi är med hela vägen från förberedelser, layout, provtryck till efterbehandling och distribution.

1. Original och formgivning

Utifrån en idé formas produkten, text och bild monteras i ett grafiskt layoutprogram, t.ex. InDesign. Trots att tekniken är mera lättillgänglig idag krävs det fortfarande specialistkompetens för att få fram en korrekt tryckfärdig PDF. Man måste veta vilka krav de efterföljande produktionsstegen ställer och anpassa sitt arbete efter det.

2. Prepress

För bilder gäller följande:

3. Tryck

Här produceras trycksaken och man väljer tryckmetod beroende på ändamål. Tryckaren behöver vara noggrann med färghållningen så att samma kvalitet hålls genom hela upplagan.

4. Efterbehandling

Efterbehandlingen kan delas in i tre områden; ytbehandling, bearbetning samt bindning.

Ytbehandling är olika moment som påverkar trycksakens yta, t.ex. lackning, foliering och laminering.

Bearbetning är de moment som fysiskt bearbetar papperet. Trycksaken skärs och trimmas för att få rätt format, stansas för att få en viss form, hålas för att kunna sättas in i pärm, falsas/bigas (viks) för att skapa sidor av det tryckta arket etc.

Bindningen sammanfogar de tryckta arken till en trycksak. Broschyrer metallhäftas, manualer spiralinbinds, böcker limbinds o.s.v.

5. Distribution

Använd bara äkta kursiver, kapitaler, fetstil och liknande. Klicka alltså inte på knapparna i layoutprogrammet med samma funktioner. Risken är att det kommer ut fel genom rippen.

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

VI FINNS HÄR

STOCKHOLM

Huvudkontor:

Pipeline Nordic AB
Hangövägen 29, våning 7
115 41 Stockholm

phoneIcon

08-501 260 20