Pappret är avgörande

För att trycka en bildrik trycksak gäller att man får fram fler detaljer och kommer närmare den ursprungliga bilden ju jämnare yta pappret har. Spontant skulle man kunna säga att man därför alltid bör trycka på bestruket, helst högbestruket, eller glättat papper. När du väljer papper så är valet avgörande för trycksakens framtoning. Vill du ha en naturlig och miljövänlig känsla, vill du ha en trycksak där kontrasten och detaljrikedom är viktigast?

Bestruket eller obestruket papper?

när man ska trycka bildrikt material gäller att man får fram större detaljrikedom och man kommer närmare den ursprungliga bilden ju jämnare yta papperet har.

Obestruket papper ger en större punktförstoring, det vill säga att varje rasterpunkt blir större än den ska. Allt tryck ger en punktförstoring, men på obestruket papper blir den alltså särskilt stor. Det beror på att det finns gropar i papperets yta, som naturligtvis inte syns med blotta ögat, men som syns när man tittar i mikroskop. Då kan ett obestruket papper se ut som ett månlandskap med berg och kratar. Det är de här ojämnheterna som gör att punkterna blir särskilt stora, tryckfärgen flyter ner i groparna. Resultatet som kan ses med blotta ögat är att trycket blir mörkare och inte riktigt lika skarpt. 

Det finns ett flertal sätt att komma runt problemet med att trycket slår igen på obestruket papper. Först och främst ska du använda dig av rätt ICC profiler när du arbetar med bilderna, därefter ska du använda dig av den joboption som tryckeriet rekommenderar.

Bestruket papper

För bilder med mycket detaljrikedom och med mycket färg så ska du använda ett bestruket papper. Då får du större detaljrikedom i bilderna. Du får fram en större mängd färgnyanser och till viss del klarare färger med ett bestruket papper.

Obestruket papper

Hur färgerna upplevs på ett obestruket och ett bestruket papper skiljer sig mycket åt. På grund av det obestrukna papperets fiberrika yta och punktförstoring, så reduceras antalet färger som är möjliga att trycka och detaljrikedomen reduceras en aning. Obestruket papper ger däremot en bättre miljökänsla.

Olika papper ger olika stora kontraster i trycket, vilket ger olikheter i bildupplevelse, exempelvis djupet i bilderna. Om man vill ha maximal kontrast i bildtrycket så är svaret återigen – välj ett bestruket papper. Om du vill ha en känsla av att få en produkt med en ”naturlig” känsla så välj ett obestruket papper.

Intresserad av våra produkter?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

VI FINNS HÄR

STOCKHOLM

Besök: Hangövägen 29
House 7, floor 7 115 41 Stockholm
Post: Box 135

MALMÖ

Besök: Stadiongatan 60
217 62 Malmö

phoneIcon

08-501 260 20